ทาง NTG ขอประกาศรับซื้อที่ดินดังนี้

ปทุมธานี

ริมถนนรังสิต
2 ไร่ขึ้นไป

CONTACT & SEND DOCUMENT

เอกสารแนบ

ขนาดของไฟล์ ไม่เกิน 1 MB ในกรณีมีหลายไฟล์ ให้ zip เป็น 1 ไฟล์
ขนาดของไฟล์ ไม่เกิน 500 KB ในรูปแบบของ jpg , gif , png , tif

ต้องการให้ติดต่อทางช่องทาง